Veelgestelde vragen over huren

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Wij werken op basis van inschrijvingen door middel van formulieren die u hier kunt downloaden: inschrijfformulier huurwoning of aanvraagformulier kamer. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Indien u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning, verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en bij ons in te leveren. Zodra wij het formulier hebben ontvangen wordt uw inschrijving op volgorde van datum in ons bestand opgenomen; onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Wij nemen contact met u op zodra wij u gepaste woonruimte kunnen aanbieden. Vervolgens kan op afspraak een bezichtiging plaatsvinden.
Indien u na de bezichtiging interesse heeft in de woning dient het aanvraagformulier huurwoning compleet met de verzochte bijlagen bij ons ingeleverd te worden. Indien wij alle gegevens volledig ontvangen en gecontroleerd hebben zal de huurovereenkomst worden opgesteld en kan de sleuteloverdracht worden gepland.
Wij verzoeken u ons te berichten als de inschrijving of aanvraag niet meer van toepassing is en uit ons bestand verwijderd kan worden.

Welke voorwaarden gelden bij het huren van een woning?

Wij hanteren standaard huurovereenkomsten volgens de ROZ modellen. De minimale looptijd van de huurovereenkomsten is 12 maanden, alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst betaalt u een waarborgsom van één maand bruto huur en de huurbetaling voor de eerste huurtermijn.
Bruto huur houdt in de netto (kale) huur plus eventuele voorschotten energie-, service- of stookkosten.

Was is de maximale huurprijs die voor mij geldt?

U vindt hier meer informatie over de berekening van de maximale huurprijs: maximale huurprijs berekenen.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Indien u woonruimte huurt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. De huurtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de internetsite van de belastingdienst: Proefberekening toeslagen.

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Wanneer u de huurovereenkomst wilt opzeggen dan dient u dit schriftelijk aan ons te berichten. Opzeggen kan met inachtneming van de in de huurovereenkomst vermelde opzegtermijn, per de 1e van een kalendermaand. Voor het opzeggen van de huurovereenkomst kunt u gebruik maken van het formulier beëindiging huurovereenkomst.

Wat kan ik doen tegen overlast?

Ervaart u overlast van één van uw buren, probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Mocht de overlast dermate zijn en communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan adviseren wij u de wijkagent op de hoogte stellen. Tevens kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast alsmede de reeds door u ondernomen acties.

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wanneer uw woonsituatie wijzigt dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Afhankelijk van de wijziging kan het zijn dat de huurovereenkomst aangepast dient te worden. Tevens kan het zijn dat wij wijzigingskosten in rekening moeten brengen, hierover wordt u geïnformeerd.

Welke verplichtingen heb ik als huurder?

Ook als huurder zijn er bepaalde onderhoudsverplichtingen. Welke zaken dat zijn kunt u vinden in het besluit kleine herstellingen. Twijfelt u over de onderhoudsverplichting van een bepaalde handeling? Neemt u dan contact op met onze technische dienst, zij helpen u graag verder.

Hoe kan ik een reparatieverzoek of storing melden?

Voor spoedeisende meldingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0570) 618880.
Niet spoedeisende meldingen kunt u doorgeven via het meldingsformulier.

Belangrijk: de kosten voor herstel kunnen voor uw eigen rekening komen, dit is onder andere afhankelijk van de oorzaak en locatie van de storing.

Bij brand of overige calamiteiten kunt u contact op met de politie (0900) 8844 of de lokale brandweer. Indien nodig schakelen zij een salvagedienst in.

Calamiteiten

Voor calamiteiten verwijzen wij u naar de calamiteitenpagina.

Welke veranderingen mag ik aan het gehuurde aanbrengen?

Wanneer u zelf veranderingen aan het gehuurde wilt aanbrengen dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. Onze technische dienst zal uw verzoek in behandeling nemen en u informeren over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

Overige vragen

Wanneer uw vraag niet vermeld staat dan kunt u deze stellen via het contactformulier.