Maximale huurprijs berekenen

A

ls hoofdregel hanteren wij dat de maximale maandelijkse netto huurprijs gelijk is aan het totale bruto maandinkomen gedeeld door 3,75.
Netto huurprijs houdt in de “kale” huurprijs zonder eventuele (voorschotten) energie-, service-, stook- of stofferingskosten.

Voorbeeld: uw bruto inkomen bedraagt € 1.800 per maand. U kunt dan een woning met een maximale bruto huurprijs van € 1.800 : 3,75 = € 480 per maand huren.

Bij vragen, afwijkende situaties of indien uw inkomen net niet toereikend is volgens bovenstaande berekening dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Bent u in loondienst?

Tot uw bruto maandinkomen rekent u uw bruto salaris inclusief vakantiegeld, structurele bonussen en toeslagen.

Heeft u een uitkering?

Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto uitkering inclusief vakantiegeld, structurele bonussen en toeslagen.

Ontvangt u alimentatie?

Tot uw maandinkomen rekent u de partneralimentatie die u ontvangt, niet eventuele kinderalimentatie.

Bent u zelfstandig ondernemer?

U berekent het bruto maandinkomen door de gemiddelde jaarwinst van de afgelopen drie jaar vóór belasting te delen door 12.
Onder jaarwinst wordt in dit verband verstaan de totale omzet min alle kosten in dat jaar.

Voorbeeld: in jaar 1 bedraagt de omzet € 50.000 en de kosten € 20.000. De jaarwinst is dan € 30.000 (€ 50.000 – € 20.000).
Als de jaarwinst voor jaren 2 en 3 € 33.000 en € 36.000 bedraagt dan is het gemiddelde van deze 3 jaren € 33.000
(€ 30.000 + € 33.000 + € 36.000 = € 99.000 : 3).
Het bruto maandinkomen bedraagt dan € 2.750 (€ 33.000 : 12).

Is er een mede aanvrager?

Uw mag het bruto maandinkomen van de mede aanvrager bij uw inkomen optellen indien dit structurele inkomsten betreft.

Heeft u recht op huurtoeslag?

Indien u recht heeft op huurtoeslag dan kunt u het bedrag van de maandelijkse huurtoeslag bij uw bruto maandinkomen optellen.
Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? U kunt op de website van de belastingdienst een proefberekening maken: Proefberekening toeslagen.NB: Deze berekening is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.