Disclaimer

Nederlands recht

O

p deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Armeva Vastgoed is een handelsnaam van Armeva BV, statutair gevestigd te Deventer.

Werking website

Deze website is eigendom van Armeva Vastgoed. Armeva Vastgoed streeft er naar dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert maar kan dit niet garanderen. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan. Berekeningen op de website zijn uitsluitend indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin als aan de overige informatie op deze website.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Armeva Vastgoed. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u deze informatie niet voor privé of commerciële doeleinden gebruiken.

Disclaimer e-mailberichten

De inhoud die is opgenomen in e-mailberichten (en eventuele bijlagen) van Armeva Vastgoed kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Armeva Vastgoed en/of de verstuurder van deze berichten staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Ondanks dat de e-mailberichten en eventuele aanhangsels geacht worden werkend en virusvrij te zijn, is het de verantwoording van de ontvanger om zich ervan te verzekeren dat dit bericht virusvrij is en dat de verzender geen verantwoordelijkheid neemt voor eventuele schade of verlies van gegevens door het ontvangen en/of openen van dit bericht.

Over de disclaimer

Armeva Vastgoed houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.